ThyssenKrupp
 
 

Serviceavtale løfteplattform og trappeheis

Vedlikehold av din løfteplattform eller trappeheis fra  thyssenkrupp Home Solutions

En forutsetning for sikker drift av løfteplattformer og trappeheiser er godt vedlikehold og ettersyn. Selv det beste kvalitetsmateriell utsettes for slitasje som kan føre til driftsproblemer, eller i verste fall ulykker, dersom man ikke sørger for regelmessig og nødvendig vedlikehold utført av fagfolk.

Myndighetene har gjennom forskriften TEK97 (Teknisk forskrift til plan og bygningsloven) satt minimumskrav til periodisk ettersyn og service av løfteinnretninger. Det kreves at dette arbeidet utføres av kvalifisert firma.

Vi er spesialister på denne type produkter, og alle våre montører holdes til enhver tid oppdatert med ny teknikk og elektronikk. Ved å overlate serviceansvaret for din løfteplattform eller trappeheis til oss, er du sikret at anlegget til enhver tid får optimalt vedlikehold, og at sikkerheten blir ivaretatt. På den måten forebygges skader og uforutsette reparasjoner. Det gir god driftsøkonomi.

Ettersyn omfatter følgende arbeidsoppgaver:
Ettersyn av bærende, drivende og stoppende organer med hensyn til slitasje og eventuelle skader. Funksjonsprøve av sikkerhetsanordninger. Rengjøring og smøring. Eventuell utskifting av signalpærer.

Det skal etter forskriften TEK97 utføres minimum ett ettersyn på løfteinnrettningen pr. år.

For eksempel trappeheiser ett ettersyn pr. år og løfteplattformer i sjakt to ettersyn pr. år.

Vi håper du tar kontakt med oss slik at vi i sammen kan utarbeide en serviceavtale/ vedlikeholdsavtale som er riktig for din løfteplattform eller trappeheis.


Her kan du finne mer information....trappeheis.service
Nøkkelord: Serviceavtale - vedlikeholdsavtale løfteplattform og trappeheis