ThyssenKrupp
 
 
 

Vector – installert i Kolsåstunet borettslag

 
 
 

I Kolsåstunet borettslag, som har boliger tilpasset eldre mennesker, er det installert 2 stk. Vector løfteplattformer i sjakt. Disse gjør at beboerne i 2. og 3. etasje kan komme til leilighetene sine direkte fra bakkeplan uten å være avhengig av trappene.