ThyssenKrupp
 
 
 

HDN - skjult løfteplattform

Løfteplattformen som skjuler seg i gulvet

 
 
 
HDN er en snedig liten løfteplattform. Den er praktisk talt usynlig. Når den ikke er i bruk er den helt skjult i gulvet. Plattformens overflate kan tilpasses resten av gulvet rundt den. F. eks med tepper, parkett, vinyl el. Dette gjør HDN spesielt attraktiv for butikker, næringsdrivende, hotell (lobby /inngangsparti) som ønsker å kombinere rullestolfremkommelighet med et individuelt design og et lekkert interiør.

Selv om designet er elegant, skjuler HDN et robust og sikkert system med stor løftekapasitet. Brukeren er beskyttet mot enhver klemrisiko og plattformens løftesystem passer på at rullestolen alltid holder seg rett og stabil. I tillegg vil en sikkerhetskappe rundt plattformen passe på at rullestolen ikke kan trille av under bruk.


HDN er beregnet for innendørs bruk på steder med små nivåforskjeller (på inntil 50 cm). Eksempelvis i hotellobbyer eller inngangspartier i butikker. Løfteplattformen er svært enkel og intuitiv i bruk. Dette gjør det til en svært god løsning både for rullestolbrukeren og for de ansatte.

Nøkkelord: HDN, Skjult løfteplattform, løfteplattform skjult i gulvet, løfteplattform for butikker, løfteplattform for næringsdrivende, hotell lobby / inngangsparti