ThyssenKrupp
 
 

Universell utforming: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

1. januar 2009 trådte Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i kraft. Den skal blant annet ivareta hensynet til bevegelseshemmede. Nå skal det være mulig for alle å komme inn i alle typer av bygg og lokaler uten hjelp - det være seg skoler, butikker, restauranter, togstasjoner eller biblioteker. Vi i ThyssenKrupp Encasa har ekspertisen og produktene som gjør dette mulig.

I alle nye bygg vil forhåpentligvis kravet om universell utforming bli tatt hensyn til allerede fra prosjekteringen av. Men hva med de tusenvis av allerede eksisterende bygninger? De skal også kunne være tilgjengelige for alle – som følge av de nye lovkravene. Heldigvis finnes det veldig mange gode og praktiske løsninger.

Behovene er ulike og dermed også løsningene. Kanskje er det bare ett lite trappetrinn som gjør hele bygget utilgjengelig for mange. Da vil en løfteplattform kunne være løsningen. Eller kanskje det er en hel etasje, eller en lang svingete trapp. Det kan være trangt, og hva kan brukes i slike tilfeller? Vi i ThyssenKrupp Encasa har stilt oss alle disse spørsmålene og har kommet opp med gode og ikke minst brukervennlige løsninger.

Våre internettsider viser deg noen av de alternativene du har. Vi er sikre på at du finner det du trenger.

Her finner du loven